Spelletjes4u.nl - Privacy Policy

Databescherming heeft een hoge prioriteit voor het management van de website “Spelletjes4u.nl”. Het gebruik van de internetpaginas van de website “Spelletjes4u.nl” is mogelijk zonder gebruik van persoonlijke data; echter, als een betrokkene gebruik wil maken van speciale services via onze website, dan kan het verwerken van persoonlijke data noodzakelijk worden. Zodra de verwerking van persoonlijke data nodig is en er is geen wettelijke basis voor deze verwerking dan verkrijgen we doorgaans toestemming van de betrokkene.

De verwerking van persoonlijke data, zoals naam, adres, emailadres, of telefoonnummer van de betrokkenene zal altijd in lijn zijn met de General Data Protection Regulation (GDPR), en in overeenstemming met de landspecifieke gegevensbeschermingsregels van toepassing op de website “Spelletjes4u.nl”. Met behulp van deze privacyverklaring willen we het grote publiek informeren over de aard, de omvang en het doel van de persoonlijke gegevens die we verzamelen, gebruiken en verwerken. Bovendien worden betrokkenen door middel van deze verklaring inzake gegevensbescherming op de hoogte gebracht van hun rechten.

De controller van de website “Spelletjes4u.nl” heeft verschillende technische en organisatorische maatregelen geimplementeerd om de meest complete bescherming van persoonlijke data te bieden door deze website. Echter, internet based data overbrenging kan in principe beveiligingslekken bevatten, dus absolute beveiliging kan niet worden gegarandeerd. Om deze reden is iedere betrokkene vrij om persoonlijke data aan ons te verstrekken via alternatieve middelen, bijvoorbeeld via telefoon.

1. Definities

De databeveiligingsverklaring van de website Spelletjes4u.nl is gebaseerd op de termen gebruikt door de Europese wetgever voor the adoptie van de General Data Protection Regulation (GDPR). Onze verklaring omtrent gegevensbescherming dienen leesbaar en begrijpelijk zijn voor het algemene publiek, als ook onze klanten en partners. Om dit te verzekeren, willen we eerst de terminologie uitleggen die we gebruiken.

In deze databeveiligingsverklaring gebruiken we onder meer de volgende termen:

a) Persoonlijke data
Persoonlijke data betekent alle informatie gerelateerd aan een geidentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon. Een identificeerbaar natuurlijk persoon is iemand die geidentificeerd kan worden, direct of indirect, in het bijzonder door verwijzing naar een identificator zoals naam, een identificatienummer, locatie data, een online identificator of tot een of meerdere factoren die specifiek zijn voor de lichamelijke, psychologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

b) Data onderwerp
Data onderwerp is ieder geidentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon, wiens persoonlijke data is verwerkt door de controller die verantwoordelijk is voor het verwerken van deze persoonlijke data.

c) Verwerking
Verwerking is iedere bewerking of serie van bewerkingen die zijn uitgevoerd op persoonlijke data of sets van persoonlijke data, al dan niet met geautomatiseerde middelen zoals het verzamelen, opnemen, organiseren, structureren, opslaan, aanpassen of wijzigen, ontvangen, consulteren, gebruiken, openbaar maken door verzenden, verspreiden of op andere wijze beschikbaar maken, uitlijnen of combineren, beperken, wissen of vernietigen.

d) Beperking van verwerking
Beperking van verwerking is de markering van opgeslagen persoonlijke gegevens met het doel om hun verwerking in de toekomst te beperken

e) Controller verantwoordelijk voor de verwerking
Controller verantwoordelijk voor de verwerking is een natuurlijk of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of ander orgaan, die alleen of samen met anderen, de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens bepaalt, waar het doel en de middelen van een dergelijke verwerking worden vastgesteld door de lidstaten van de Europese Unie, de controller of de specifieke criteria voor zijn nominatie kunnen zijn voorzien door de lidstaten van de Europese Unie

f) Verwerker
Verwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of andere instantie die persoonlijke data verwerken namens de controller.

g) Ontvanger
Ontvanger is een natuurlijk of rechtspersoon, overheidsinstantie of ander orgaan, aan wie de persoonlijke data openbaar wordt gemaakt, of het om een derde partij gaat of niet. Echter, overheidsinstanties welke persoonlijke data mogen ontvangen binnen het raamwerk van een specifiek onderzoek overeenkomstig met de wetgeving van de lidstaten van de Europese Unie mogen niet worden beschouwd als ontvangers, het verwerken van dergelijke data door deze overheidsinstanties moet in overeenstemming zijn met de toepasselijke regels voor gegevensbescherming volgens de doeleinden van de verwerking.

h) Third party
Third party is een natuurlijk of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of orgaan anders dan het data onderwerp, controller of verwerker en personen die, onder de directe verantwoordelijkheid van controller of verwerker, gemachtigd zijn om persoonlijke data te verwerken.

i) Toestemming
Toestemming van de betrokkene is iedere vrijwillig gegeven, specifieke, geinformeerde en ondubbelzinnige indicatie van het data onderwerp of wensen door wie hij of zij, door een verklaring of een bevestigende actie, instemmende overeenkomst voor het verwerken van persoonlijke data in relatie tot hem of haar.

2. Data van de controller

Controller voor de doeleinden van de General Data Protection Regulation (GDPR), andere databeschermings wetten toepasbaar in de lidstaten van de Europese Unie en andere bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming is:

Controller: Ruud66
Contact emailadres: unintelligible textruud666666unintelligible text@unintelligible textgmail.comunintelligible text
Telefoonnummer: unintelligible text+31611465189unintelligible text

3. Cookies

De internetpaginas van de website “Spelletjes4u.nl” gebruiken cookies. Cookies zijn textbestanden die opgeslagen worden in een computersysteem via een internet browser.
Veel internetsites en servers gebruiken cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamd cookie ID. Een cookie ID is een unieke identificator van het cookie. Het bestaat uit een tekenreeks waarmee internetpaginas en -servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen bezochte internetsites en servers de individuele browser van de degene waar data van wordt verzameld onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Een specifieke internetbrowser kan worden herkend en geidentificeerd met behulp van de unieke cookie-ID.

Door het gebruik van cookies kan de website “Spelletjes4u.nl” de gebruikers van deze website voorzien van meer gebruiksvriendelijke services die niet mogelijk zouden zijn zonder de cookie instellingen.

Middels een cookie kan de informatie en de aanbiedingen op onze website geoptimaliseerd worden met de gebruiker in gedachten. Cookies geven ons de mogelijkheid, zoals hiervoor genoemd, om onze websitegebruikers te herkennen. Het doel van deze herkenning is om het voor onze gebruikers gemakkelijker te maken om onze website te gebruiken. De websitegebruiker die cookies gebruikt hoeft bijvoorbeeld niet bij ieder bezoek in te loggen omdat dit is overgenomen door de website en de cookie wordt dus opgeslagen op het computersysteem van de gebruiker. Nog een voorbeeld is de cookie van een winkelkaart in een online winkel. De online winkel onthoudt de artikelen die een klant heeft geplaatst in een virtuele winkelkaart via een cookie. Een browserspelletje can de huidige score of levelstatus opslaan in een cookie en aan het einde van het spelletje terugkeren naar het leiderbord om dit op te slaan.

Concrete voorbeelden van het gebruik van cookies op onze website:

Cookies gebruikt door phpBB forum:
phpbb_2f62b_cookie_status: Wanneer u onze website bezoekt, wordt een bevestiging van acceptatie van het gebruik van cookies opgeslagen.
phpbb_2f62b_k: Wordt gebruikt om de automatische inlog service te gebruiken (onthoud mij).
phpbb_2f62b_sid: Bevat de sessie ID. Deze cookie wordt gebruikt om de gebruiker te identificeren samen met phpbb_2f62b_u.
phpbb_2f62b_u: De gebruikers ID van de gebruiker wordt hier opgeslagen.
phpbb_2f62b_track: Markering van gelezen berichten voor gasten.

Cookies gebruikt door Arcade:
phpbb_2f62b_arcade_sid: Bevat de game sessie ID voor gebruik met phpBB Arcade.
phpbb_2f62b_arcade_pd: Bevat de game ID voor gebruik met phpBB Arcade.
phpbb_2f62b_arcade_popup: Bevat de instellingen bij het spelen van een game in het pop-up venster.
phpbb_2f62b_arcade_lighting: Bevat de gebruikersvoorkeur voor achtergrondverlichting voor games.
phpbb_2f62b_arcade_info_block: Bevat de gebruikersvoorkeur voor de zichtbaarheid van het informatieblok tijdens de spelen.

Cookie gebruikt door JV footer chat:
phpbb_2f62b_jv_chat_data: Bevat de footer chat module instellingen en het identificatie (ID) nummer van de gebruikers met wie we praten.

Cookie gebruikt door JV Shoutbox:
phpbb_2f62b_jv_shout_close_: Zal gebruikt worden op alle paginas waarop je het shoutbox blok hebt gesloten. Iedere pagina creeert een cookie met zijn eigen naam. Bijvoorbeeld, de indexpagina is genaamd: phpbb_2f62b_jv_shout_close_index.

Cookie gebruikt door Inklapbare Forum Categorieen:
phpbb_2f62b_ccat: Slaat de gebruikers persoonlijke voorkeuren op voor uitgeklapte of ingeklapte categorie boxxen.

De betrokkene mag, te allen tijde, de instelling van cookies door onze website voorkomen doormiddel van een corresponderende instelling van de gebruikte internet browser en mag dus permanent het gebruik van de instellingen van cookies negeren. Verder mogen reeds ingestelde cookies te allen tijde worden verwijderd via een internet browser of ander software programma. Dit is mogelijk in alle populaire internet browser. Als de betrokkene de instelling van cookies in de gebruikte internet browser deactiveerd dan zijn niet alle functies op onze website in hun geheel te gebruiken.

We slaan geen cookies op in apparaten van onze gastgebruikers!

4. Verzameling van algemene gegevens en informatie

De website “Spelletjes4u.nl” verzameld een serie van algemene data en informatie wanneer een betrokkene of geautomatiseerd systeem de website oproept. Deze algemene data en informatie zijn opgeslagen in de logfiles van de server. Verzameld kan zijn (1) het gebruikte browsertype en versie, (2) het gebruikte besturingssysteem door het toegangssysteem, (3) de wesite van waaruit een toegangssysteem onze website bereikt (zogenaamde verwijzers), (4) de sub-websites, (5) de datum en het tijdstip van toegang tot de internet site, (6) een internet protocol adres (IP adres), (7) de internet service provider van het toegangssysteem, en (8) andere vergelijkbare data en informatie die gebruikt zijn in geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

Wanneer het deze algemene data en informatie gebruikt zal de website “Spelletjes4u.nl” geen enkele conclusies trekken over de betrokkene. Integendeel, deze informatie is nodig om (1) de content op onze website correct te leveren, (2) de content van onze website te optimaliseren evenals zijn advertenties, (3) te zorgen voor de levensvatbaarheid op lange termijn van onze informatietechnologiesystemen en websitetechnologie en (4) om rechtshandhavingsinstanties de informatie te verstrekken die nodig is voor strafrechtelijke vervolging in geval van een cyberaanval. Daarom analyseert de website “Spelletjes4u.nl” anoniem verzamelde gegevens en informatie statistisch, met als doel de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging van onze website te verbeteren en om een optimaal niveau van bescherming te garanderen voor de persoonlijke gegevens die we verwerken. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden afzonderlijk opgeslagen van alle persoonlijke gegevens die door een betrokkene worden verstrekt.

5. Registratie op onze website

De betrokkene heeft de mogelijkheid om zich op de website van de contoller te registreren met vermelding van persoonsgegevens. De registratie van de betrokkene, met vrijwillige vermelding van persoonsgegevens, is bedoeld om de controller in staat te stellen om de betrokkene content of diensten aan te bieden die alleen kunnen worden aangeboden aan geregistreerde gebruikers vanwege de aard ervan. Welke persoonlijke gegevens naar de controller worden verzonden, wordt bepaald door het respectieve invoermasker dat wordt gebruikt voor de registratie. De persoonlijke gegevens die door de betrokkene worden ingevoerd, worden uitsluitend voor intern gebruik door de controller voor eigen doeleinden verzameld en opgeslagen.

Om een account te registreren op de website van de controller, zijn ten minste de volgende persoonlijke gegevens vereist: een unieke identificeerbare gebruikersnaam, een persoonlijk wachtwoord dat wordt gebruikt om in te loggen op uw account en een persoonlijk, geldig e-mailadres. Dit e-mailadres is vereist om de bevestigingslink te ontvangen die wordt gebruikt om de registratie te verifiëren en om verdere berichten van de website te ontvangen. De verdere berichten kunnen optioneel worden geselecteerd en gedeselecteerd in het gebruikersbedieningspaneel na het succesvol aanmelden. Uw wachtwoord is versleuteld (een one-way hash) zodat het veilig is. Het wordt echter aanbevolen dat u hetzelfde wachtwoord niet opnieuw gebruikt op een aantal verschillende websites. Uw wachtwoord is het middel om toegang te krijgen tot uw account op deze website, dus bewaar het zorgvuldig. In geen geval zal iemand die is aangesloten bij deze website of een andere derde partij, u rechtmatig om uw wachtwoord mogen vragen. Als u uw wachtwoord voor uw account bent vergeten dan kunt u de functie “Ik ben mijn wachtwoord vergeten” gebruiken welke door de software wordt geleverd. Tijdens dit proces wordt u gevraagd de gebruikte gebruikersnaam en het e-mailadres in te voeren dat u in uw profiel heeft ingevoerd. Vervolgens genereert de software een nieuw wachtwoord om uw account terug te vorderen. Om deze reden is het aanbevolen om het e-mailadres altijd up-to-date te houden.

Door registratie op de website van de controller wordt het IP-adres - toegewezen door de internetprovider (ISP) en gebruikt door de betrokkene - datum en tijdstip van registratie opgeslagen. De opslag van deze gegevens vindt plaats met de achterliggende gedachte dat dit de enige manier is om misbruik van onze diensten te voorkomen en indien nodig om het mogelijk te maken om gepleegde delicten te onderzoeken. In zoverre is de opslag van deze gegevens noodzakelijk om de controller te beveiligen. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden tenzij er een wettelijke verplichting is om de gegevens door te geven of als de overdracht tot doel heeft om tot strafrechtelijke vervolging te komen.

Door registratie op de website van de controller staat de betrokkene de contoller toe om de ingevoerde data door de betrokkene, als onderdeel van de registratie en in het profiel, evenals doorlopende toegangsgegevens (datum en tijd van gebruik, IP-adres locatiegegevens, scores en andere gegevens verzonden door de browser van de betrokkene), te gebruiken voor de werking van de website. Opgemerkt moet worden dat alle gegevens die in het profiel zijn ingevoerd en berichten die door de betrokkene zijn geschreven, afhankelijk van de configuratie op internet beschikbaar kunnen zijn en door iedereen kunnen worden opgeroepen. Bovendien staat de betrokkene toe dat de website contact opneemt om de administratieve berichten te verzenden die nodig zijn om het gebruikersaccount te openen en te beheren.

Het staat geregistreerde personen vrij om op elk moment de persoonlijke gegevens te wijzigen die tijdens de registratie zijn opgegeven, of deze volledig uit de datavoorraad van de controller te verwijderen.

De voor de verwerking verantwoordelijke controller verstrekt op elk moment op verzoek informatie aan elke betrokkene over welke persoonsgegevens van de betrokkene zijn opgeslagen. Bovendien corrigeert of wist de voor de verwerking verantwoordelijke contoller persoonsgegevens op verzoek of op aanwijzing van de betrokkene, voor zover er geen wettelijke opslagverplichtingen zijn. Het geheel van de medewerkers en de de controller is in dit opzicht beschikbaar voor de betrokkene als contactpersonen.

6. Contact mogelijkheden via de website

De website “Spelletjes4u.nl” bevat informatie die een snel elektronisch contact met ons mogelijk maakt, evenals directe communicatie met ons, die ook een algemeen adres van de zogenaamde elektronische post bevat (e-mailadres). Als een betrokkene contact opneemt met de verantwoordelijke contoller per e-mail of via een contactformulier dan worden de door de betrokkene doorgegeven persoonlijke gegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonlijke gegevens die op vrijwillige basis door een betrokkene aan de controller worden doorgegeven zullen worden opgeslagen met het doel deze te verwerken of contact op te nemen met de betrokkene. Er is geen overdracht van deze persoonlijke gegevens aan derden.

7. Routine wissen en blokkeren van persoonlijke gegevens

De data controller verwerkt en bewaart de persoonlijke data van de betrokkene alleen voor de periode die nodig is om het doel van opslag te bereiken, of voor zover dit door de Europese wetgever of andere wetgevers wordt toegestaan in wet- of regelgeving waaraan de controller onderworpen is.
Als het opslagdoel niet van toepassing is, of als een door de Europese wetgever of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven bewaartermijn vervalt, worden de persoonsgegevens routinematig geblokkeerd of gewist in overeenstemming met de wettelijke vereisten.

8. Rechten van de betrokkene

a) Recht op bevestiging
Elke betrokkene heeft het recht dat door de Europese wetgever wordt verleend om van de controller de bevestiging te verkrijgen dat persoonsgegevens over hem of haar al dan niet worden verwerkt. Als een betrokkene gebruik wenst te maken van dit recht op bevestiging, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met de controller of een van zijn medewerkers.

b) Recht van toegang
Elke betrokkene heeft het recht dat door de Europese wetgever wordt verleend om te allen tijde van de controller kosteloos informatie over zijn of haar opgeslagen persoonlijke gegevens en een kopie van deze informatie te verkrijgen. Bovendien verlenen de Europese richtlijnen en verordeningen de betrokkene toegang tot de volgende informatie:

de doeleinden van de verwerking;
de categorieën van persoonsgegevens in kwestie;
de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden bekendgemaakt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties;
waar mogelijk, de beoogde periode waarvoor de persoonsgegevens worden opgeslagen of, indien niet mogelijk, de criteria die worden gebruikt om die periode te bepalen;
het bestaan van het recht om bij de controller om een rectificatie of uitwissing van persoonsgegevens te verzoeken, of beperking van de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot de betrokkene, of bezwaar te maken tegen die verwerking;
het bestaan van het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
waar de persoonsgegevens van de betrokkene niet worden verzameld, alle beschikbare informatie over hun bron;
het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, als bedoeld in artikel 22, leden 1 en 4, van de AVGB en, althans in die gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica, alsmede de betekenis en beoogde gevolgen van dergelijke verwerking voor de betrokkene.
Bovendien heeft de betrokkene het recht informatie te verkrijgen over de vraag of persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. Wanneer dit het geval is, heeft de betrokkene het recht te worden geïnformeerd over de passende waarborgen met betrekking tot de overdracht.

Als een betrokkene gebruik wenst te maken van dit recht op toegang, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de controlle of de controller zelf.

c) Recht op rectificatie
Elke betrokkene heeft het recht, toegekend door de Europese wetgever, om zonder onnodige vetraging rectificatie van de controller te verkrijgen van onjuiste persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking heeft de betrokkene het recht onvolledige persoonsgegevens te vervolledigen, onder meer door een aanvullende verklaring te verstrekken.

Als een betrokkene dit recht op rectificatie wenst uit te oefenen, kan hij of zij op elk moment contact opnemen met een medewerker van de controller of de controller zelf.

d) Recht om te wissen (recht om te worden vergeten)
Elke betrokkene heeft het recht , toegekend door de Europese wetgever, om de controller zijn of haar persoonsgegevens te laten uitwissen, en de controller is verplicht om deze persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te wissen wanneer een van de volgende redenen van toepassing is, zolang de verwerking niet noadzakelijk is:

De persoonlijke gegevens zijn niet langer nodig met betrekking tot de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins zijn verwerkt.
De betrokkene trekt de toestemming in waarop deze is gebaseerd overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG, of artikel 9, lid 2, onder a), van de AVG, en wanneer er geen andere rechtsgrondslag is voor de verwerking.
De betrokkene heeft bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de AVGB en er zijn geen doorslaggevende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking, of de betrokkene heeft bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2, van de AVG.
De persoonlijke gegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting in het recht van de Europese Unie of de lidstaat waaraan de controller is onderworpen.
De persoonsgegevens zijn verzameld met betrekking tot het aanbieden van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8, lid 1, van de AVG.
Als een van de bovengenoemde redenen van toepassing is, en een betrokkene om verwijdering van door de website “Spelletjes4u.nl” opgeslagen persoonlijke gegevens verzoekt, kan hij of zij op elk moment contact opnemen met een medewerker van de controller of de controller zelf en deze zorgt er onmiddellijk voor dat aan het verzoek tot wissen wordt voldaan.

Wanneer de controller persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en overeenkomstig artikel 17, lid 1, van de AVG verplicht is om de persoonsgegevens te wissen, neemt de controller, rekening houdend met de beschikbare technologie en de kosten van de uitvoering, redelijke stappen, inclusief technische maatregelen om andere controleurs die de persoonsgegevens verwerken te informeren dat de betrokkene verzocht heeft om door dergelijke controlemechanismen alle links naar of kopie of replicatie van die persoonsgegevens te wissen, voor zover verwerking niet vereist is. Een medewerker van de website “Spelletjes4u.nl” zal in individuele gevallen de nodige maatregelen treffen.

e) Recht op beperking van verwerking
Elke betrokkene heeft het recht dat door de Europese wetgever wordt verleend om van de controller een beperking van de verwerking te verkrijgen wanneer een van de volgende situaties van toepassing is:

De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist, gedurende een periode die de controller in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren.
De verwerking is onwettig en de betrokkene is tegen het wissen van de persoonsgegevens en vraagt in plaats daarvan de beperking van het gebruik ervan.
De controller heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar deze worden door de betrokkene vereist voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.
De betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de AVG in afwachting van de verificatie of de gerechtvaardigde gronden van de controller voorrang hebben op die van de betrokkene.
Als aan een van de bovengenoemde voorwaarden is voldaan en een betrokkene de beperking van de verwerking van persoonlijke gegevens die is opgeslagen door de website “Spelletjes4u.nl” wil aanvragen, kan hij of zij op elk gewenst moment contact opnemen met een medewerker van de controller of de controller zelf. De medewerker van de website “Spelletjes4u.nl” regelt de beperking van de verwerking.

f) Recht op gegevensoverdracht
Elke betrokkene heeft het recht dat door de Europese wetgever wordt verleend om de hem of haar betreffende persoonsgegevens die aan een controller zijn verstrekt, in een gestructureerd, veelgebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen. Hij of zij heeft het recht die gegevens aan een andere controller over te dragen zonder hinder van de controller waaraan de persoonsgegevens zijn verstrekt, mits de verwerking is gebaseerd op toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a) van de GDPR of punt (a) van artikel 9, lid 2, van de AVG, of een overeenkomst op grond van artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG, en de verwerking gebeurt met geautomatiseerde middelen, zolang de verwerking niet nodig is voor de uitvoering van een taak die wordt uitgevoerd in het openbaar belang of bij de uitoefening van het openbaar gezag door controller.

Verder heeft de betrokkene bij de uitoefening van zijn recht op gegevensoverdracht overeenkomstig artikel 20, lid 1, van de AVG het recht persoonsgegevens rechtstreeks van de ene controller naar de andere over te laten dragen als dit technisch haalbaar is en wanneer dit geen negatieve effecten heeft voor de rechten en vrijheden van anderen.

Om het recht op gegevensoverdracht te doen gelden, kan de betrokkene op elk moment contact opnemen met een medewerker van de website “Spelletjes4u.nl”.

g) Recht op bezwaar
Elke betrokkene heeft het recht dat door de Europese wetgever wordt verleend om, om redenen die verband houden met zijn of haar specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, die gebaseerd is op punt (e) of (f) ) van artikel 6, lid 1, van de AVG. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

De website “Spelletjes4u.nl” verwerkt de persoonsgegevens niet langer in het geval van bezwaar, tenzij we overtuigende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of de vestiging overschrijden, uitoefening of verdediging van juridische claims.

Als de website “Spelletjes4u.nl” persoonsgegevens verwerkt voor direct marketingdoeleinden, heeft de betrokkene het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben voor dergelijke marketing. Dit geldt voor profilering voor zover het gerelateerd is aan dergelijke direct marketing. Als de betrokkene bezwaar maakt tegen de website “Spelletjes4u.nl” voor de verwerking voor direct marketingdoeleinden, zal de website “Spelletjes4u.nl” de persoonsgegevens voor deze doeleinden niet langer verwerken.

Bovendien heeft de betrokkene het recht om redenen die verband houden met zijn of haar specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die hem of haar betreffen via de website “Spelletjes4u.nl” voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden, of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, van de AVG, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak die om redenen van openbaar belang wordt uitgevoerd.

Om het recht op bezwaar uit te oefenen, kan de betrokkene contact opnemen met een medewerker van de website “Spelletjes4u.nl”. Bovendien is de betrokkene vrij in het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij en niettegenstaande Richtlijn 2002/58 / EG, om zijn of haar recht om bezwaar te maken via geautomatiseerde middelen met behulp van technische specificaties.

h) Geautomatiseerde individuele besluitvorming, inclusief profilering
Elke betrokkene heeft het recht dat door de Europese wetgever is toegekend om niet het voorwerp te zijn van een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, die rechtsgevolgen in verband met hem of haar met zich meebrengt, of op dezelfde manier van invloed op hem is, zolang de beslissing (1) niet noodzakelijk is voor het aangaan of uitvoeren van een contract tussen de betrokkene en een controller, of (2) niet is toegestaan krachtens de wetgeving van de Unie of de lidstaat waaraan de controller is onderworpen en die ook passende maatregelen treffen om de rechten en vrijheden en legitieme belangen van de betrokkene te beschermen, of (3) niet gebaseerd is op uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

Indien de beslissing (1) noodzakelijk is voor het aangaan of de uitvoering van een contract tussen de betrokkene en een controller, of (2) deze is gebaseerd op uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene dan zal de website “Spelletjes4u.nl” passende maatregelen nemen om de rechten en vrijheden en legitieme belangen van de betrokkene te beschermen, althans het recht op menselijke tussenkomst van de controller, om zijn of haar standpunt kenbaar te maken en de beslissing te betwisten.

Als de betrokkene de rechten met betrekking tot geautomatiseerde individuele besluitvorming wenst uit te oefenen, kan hij of zij op elk moment contact opnemen met een medewerker van de website “Spelletjes4u.nl”.

i) Recht om toestemming voor gegevensbescherming in te trekken
Elke betrokkene heeft het recht dat door de Europese wetgever wordt verleend om zijn of haar toestemming voor de verwerking van zijn of haar persoonlijke gegevens op elk moment in te trekken.

Als de betrokkene gebruik wil maken van het recht om de toestemming in te trekken, kan hij of zij op elk moment contact opnemen met een medewerker van de website “Spelletjes4u.nl”.

j) Klacht in geval van datalekken
In het geval van inbreuken op de gegevensbescherming heeft de betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Toezichthoudende autoriteit op het gebied van gegevensbescherming is de nationale functionaris voor gegevensbescherming van de staat waarin de betrokkene zijn vaste verblijfplaats heeft.

Een overzicht van de nationale gegevensbeschermingsautoriteiten en hun links en adressen die u hier kunt vinden: https://ico.org.uk/ - adres voor Groot Britanie of https://ec.europa.eu - adressen en links voor Europese landen.

9. Gegevensbeschermingsbepalingen betreffende de toepassing en het gebruik van profielfotos bij Gravatar

De controller heeft de Gravatar-service op deze website geintegreerd om de hulp van Gravatar te kunnen gebruiken om postschrijvers en commentaarschrijvers de gelegenheid te geven hun berichten te personaliseren met een profielfoto (ook bekend als een avatar). De exploitant van de dienst Gravatar is het Automattic Inc., 132 Hawthorne Street San Francisco, CA 94107, VS.

Gravatar is een dienst waarbij de betrokken persoon zich kan aanmelden en profielfotos met een e-mailadres kan opslaan. De daar gekozen gebruikersfoto kan vervolgens op veel verschillende websites worden gebruikt. Als de betrokkene berichten of opmerkingen op andere online sites met het respectieve e-mailadres schrijft, kan zijn profielfoto naast de berichten of opmerkingen worden weergegeven. Hiertoe wordt het door de betrokkene verstrekte e-mailadres versleuteld verzonden naar Gravatar om te controleren of hiervoor een profiel met een foto is opgeslagen. Dit is het enige doel van de overdracht van het e-mailadres.

Door de afbeeldingen weer te geven, is Gravatar op de hoogte van het huidige IP-adres van de betrokkene, omdat dit nodig is voor communicatie tussen een browser en een online dienst. Daarnaast ontvangt Gravatar informatie over de bezochte websites en waar de profielfoto wordt gebruikt. Deze gegevensverbindingen zijn niet onder onze controle en we zijn niet op de hoogte van de gebruikte of verzonden gegevens. Zie het Automattic Privacybeleid voor meer informatie over hoe Gravatar gegevens verzamelt en gebruikt: https://automattic.com/privacy/.

Als de betrokkene niet wil dat een afbeelding in de berichten verschijnt, die is gekoppeld aan zijn e-mailadres bij Gravatar, moet deze worden gebruikt in de gebruikersaccount en voor de berichten of opmerkingen een e-mailadres, wat niet is gedeponeerd bij Gravatar. Gebruikers kunnen de overdracht van gegevens volledig voorkomen door geen Gravatar-afbeelding met hun gebruikersaccount of opmerkingen te verbinden, maar bij voorkeur een lokale gebruikersafbeelding te selecteren.

Automattic is gecertificeerd volgens de Privacy Shield-overeenkomst, die een garantie biedt om te voldoen aan de Europese privacywetgeving. Meer informatie die u kunt vinden op https://www.privacyshield.gov.

10. Data Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van een spelletjessysteem

Op deze website heeft de controller een spelletjessysteem (ook wel Arcade genoemd) met browsergames geintegreerd. Door de arcademodules te gebruiken, worden cookies ingesteld, zoals hierboven uitgelegd, die sessiegegevens opslaan en de aangepaste visuele weergave van de spellen en van de arcadepaginas. Voor een goede werking is het noodzakelijk om gegevens te verzenden over de bereikte score per spel, het spelniveau, de datum van de bereikte score, het aantal begin van het spel, de duur van het spel, de rangorde ten opzichte van andere gebruikers en vergelijkbare statistieken, en deze op te slaan in combinatie met de gebruikers account. Het bevat mogelijk onderdelen van een sms-vertaaldienst, zoals Google Translate. Zie hieronder het Privacybeleid voor Google Vertalen. Het is ook mogelijk dat games datalinks bouwen naar buitenlandse sites die zullen resulteren in een specifieke ranking of statistieken voor dat spel. Er kunnen binnen de games ook links zijn naar zogenaamde sociale media, die hun ledenactiviteiten in dit opzicht volgen.

Als de betrokkene een gebruikersaccount op deze sites of sociale media bezit en daar is ingelogd, ontvangen deze sites mogelijk informatie over het bezoek van onze site, het betreffende spel en de behaalde scores. In ruil daarvoor is het mogelijk dat advertenties van deze paginas naar de betrokkene worden verzonden. Deze gegevensverbindingen zijn niet onder onze controle en we zijn niet op de hoogte van de gebruikte of verzonden gegevens. De betrokkene kan elke overdracht van persoonlijke gegevens daar voorkomen door zich af te melden van het betreffende account of de spellen niet te gebruiken. De arcade kan gedeeltelijk worden gebruikt zonder registratie en opslag van cookies of gegevens. Veel functies zijn echter niet beschikbaar en behaalde scores kunnen niet worden opgeslagen. Voor gasten wordt geen persoonlijke informatie opgeslagen buiten het algemene servertoegangslogboek. Gastspelers kunnen de spelscore echter ook niet opslaan en veel functies zijn niet beschikbaar.

11. Gegevensbeschermingsbepalingen met betrekking tot de toepassing en het gebruik van chats

Op deze website heeft de controller zogenaamde chat-modules geintegreerd (ook wel shoutbox of footer-chat genoemd). Het doel van deze modules is om gebruikers in realtime rechtstreeks met elkaar te laten communiceren. Door een chatmodule te gebruiken, worden cookies ingesteld, zoals uitgelegd onder punt 3., die de instellingen opslaan voor de respectieve chatbox (bijvoorbeeld geluid aan / uit, box ingeklapt of niet-ingeklapt, of boxpositie binnen een pagina), en sessie- of geschiedenisgegevens. Om een chatmodule correct te bedienen, is het noodzakelijk om gebruikersposten op te slaan samen met de tijd van creatie en in samenhang met zijn gebruikersaccount in de database. Gastberichten worden opgeslagen in combinatie met het IP-adres. Dit is vereist om gebruikersinzendingen in de juiste chronologische volgorde weer te geven, toe te wijzen aan de auteurs en om eventuele schendingen van de gebruiksvoorwaarden of het toepasselijke recht te vervolgen. Conversatie-inhoud in chatmodules kan openbaar zichtbaar zijn op internet, afhankelijk van de configuratie, en kan door iedereen worden gelezen of beoordeeld.

12. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van Google AdSense

Op deze website heeft de controller Google AdSense gentegreerd. Google AdSense is een online service waarmee advertenties op sites van derden kunnen worden geplaatst. Google Adsense is gebaseerd op een algoritme dat advertenties selecteert die worden weergegeven op sites van derden om overeen te komen met de inhoud van de desbetreffende site van derden. Google Adsense staat een op interesses gebaseerde targeting van de internetgebruiker toe, die wordt geimplementeerd door middel van het genereren van individuele gebruikersprofielen.

De exploitant van de AdSense-component van Google is Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Verenigde Staten.

Het doel van de AdSense-component van Google is de integratie van advertenties op onze website. Google AdSense plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. De definitie van cookies is hierboven uitgelegd. Met de instelling van de cookie kan Alphabet Inc. het gebruik van onze website analyseren. Bij elke oproep naar een van de afzonderlijke paginas van deze internetsite, die wordt beheerd door de controller en waarin een Google AdSense-component is geintegreerd, verzendt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch gegevens via de Google AdSense-component ten behoeve van online adverteren en de afrekening van commissies bij Alphabet Inc. Tijdens deze technische procedure verwerft de onderneming Alphabet Inc. kennis van persoonlijke gegevens, zoals het IP-adres van de betrokkene, dat het alfabet dient Inc., onder meer om de oorsprong van bezoekers en klikken te begrijpen en vervolgens provisies te maken.

De betrokkene kan, zoals hierboven vermeld, het plaatsen van cookies via onze website op elk moment voorkomen door middel van een overeenkomstige aanpassing van de gebruikte webbrowser en zo het instellen van cookies permanent weigeren. Een dergelijke aanpassing aan de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Alphabet Inc. een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Bovendien kunnen cookies die al door Alphabet Inc. worden gebruikt, op elk moment worden verwijderd via een webbrowser of andere softwareprogrammas.

Verder gebruikt Google AdSense ook zogenaamde trackingpixels. Een trackingpixel is een miniatuurafbeelding die is ingesloten in webpaginas om logboekregistratie en analyse van een logbestand mogelijk te maken waarmee een statistische analyse kan worden uitgevoerd. Op basis van de ingesloten trackingpixels kan Alphabet Inc. bepalen of en wanneer een website is geopend door een betrokkene en op welke links door de betrokkene is geklikt. Trackingpixels dienen onder meer om de stroom bezoekers op een website te analyseren.

Via Google AdSense worden persoonlijke gegevens en informatie - die ook het IP-adres bevat en noodzakelijk is voor het verzamelen en boekhouden van de weergegeven advertenties - verzonden naar Alphabet Inc. in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonlijke gegevens worden opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten van Amerika. The Alphabet Inc. kan de verzamelde persoonlijke gegevens doorgeven via deze technische procedure aan derden.

Google AdSense wordt nader toegelicht onder de volgende link https://www.google.com/adsense/start/.

13. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van Google Analytics (met anonimiseringsfunctie)

Op deze website heeft de controller het onderdeel van Google Analytics geïntegreerd (met de anonimiseringsfunctie). Google Analytics is een webanalyseservice. Webanalyse is het verzamelen, verzamelen en analyseren van gegevens over het gedrag van bezoekers van websites. Een webanalyseservice verzamelt onder andere gegevens over de website waar iemand vandaan is gekomen (de zogenaamde verwijzer), welke subpaginas zijn bezocht, of hoe vaak en voor welke duur een subpagina werd bekeken. Webanalyses worden voornamelijk gebruikt voor de optimalisatie van een website en voor het uitvoeren van een kosten-batenanalyse van internetreclame.

De exploitant van het Google Analytics-onderdeel is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Verenigde Staten.

Voor de webanalyse via Google Analytics gebruikt de controller de toepassing “_gat. _anonymizeIp”. Door middel van deze applicatie wordt het IP-adres van de internetverbinding van de betrokkene ingekort door Google en geanonimiseerd bij het bezoeken van onze websites vanuit een lidstaat van de Europese Unie of een andere verdragsluitende staat bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Het doel van de Google Analytics-component is om het verkeer op onze website te analyseren. Google gebruikt de verzamelde gegevens en informatie, onder meer om het gebruik van onze website te evalueren en om online rapporten te verstrekken, die de activiteiten op onze websites tonen, en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van onze website voor ons.

Google Analytics plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. De definitie van cookies is hierboven uitgelegd. Met het instellen van de cookie kan Google het gebruik van onze website analyseren. Bij elke oproep naar een van de afzonderlijke paginas van deze internetsite, die wordt beheerd door de controller en waarin een Google Analytics-component is geintegreerd, verzendt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch gegevens via de Google Analytics-component ten behoeve van online adverteren en de afrekening van commissies bij Google. In de loop van deze technische procedure verwerft de onderneming Google kennis van persoonlijke informatie, zoals het IP-adres van de betrokkene, die Google onder meer dient om de oorsprong van bezoekers en klikken te begrijpen en vervolgens provisieschikkingen te creëren.

De cookie wordt gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan, zoals de toegangstijd, de locatie van waaruit toegang is verkregen en de frequentie van bezoeken van onze website door de betrokkene. Bij elk bezoek aan onze website zullen dergelijke persoonlijke gegevens, inclusief het IP-adres van de internettoegang die door de betrokkene wordt gebruikt, worden doorgestuurd naar Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonlijke gegevens worden door Google in de Verenigde Staten van Amerika opgeslagen. Google kan deze persoonlijke gegevens die via de technische procedure zijn verzameld, doorgeven aan derden.

De betrokkene kan, zoals hierboven vermeld, het plaatsen van cookies via onze website op elk moment voorkomen door middel van een overeenkomstige aanpassing van de gebruikte webbrowser en zo het instellen van cookies permanent weigeren. Een dergelijke aanpassing aan de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google Analytics een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Daarnaast kunnen cookies die al in gebruik zijn door Google Analytics op elk moment worden verwijderd via een webbrowser of andere softwareprogrammas.

Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen een verzameling gegevens die wordt gegenereerd door Google Analytics, die verband houdt met het gebruik van deze website, evenals de verwerking van deze gegevens door Google en de kans om dergelijke gegevens te voorkomen. Voor dit doel moet de betrokkene een browser-add-on downloaden onder de link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout en het installeren. Deze browser add-on vertelt Google Analytics via een JavaScript, dat alle gegevens en informatie over de bezoeken van internetpaginas mogelijk niet worden doorgestuurd naar Google Analytics. De installatie van de browser-add-ons wordt door Google als een bezwaar beschouwd. Als het informatietechnologiesysteem van de betrokkene later wordt verwijderd, geformatteerd of opnieuw wordt geinstalleerd, moet de betrokkene de browser-add-ons opnieuw installeren om Google Analytics uit te schakelen. Als de invoegtoepassing voor de browser werd verwijderd door de betrokkene of een andere persoon die te wijten is aan hun competentiegebied, of is uitgeschakeld, is het mogelijk om de herinstallatie of reactivering van de invoegtoepassingen van de browser uit te voeren.

Verdere informatie en de toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Google kunnen worden opgehaald onder https://policies.google.com/privacy en onder http://www.google.com/analytics/terms/us.html. Google Analytics wordt verder uitgelegd onder de volgende link https://www.google.com/analytics/.

14. Gegevensbeschermingsbepalingen betreffende de toepassing en het gebruik van DoubleClick

Op deze website heeft de controller componenten van DoubleClick van Google geintegreerd. DoubleClick is een handelsmerk van Google, waaronder overwegend speciale online marketingoplossingen worden aangeboden aan reclamebureaus en uitgevers.

De werkmaatschappij van DoubleClick by Google is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VERENIGDE STATEN.

DoubleClick door Google verzendt gegevens naar de DoubleClick-server met elke vertoning, kliks of andere activiteit. Elk van deze gegevensoverdrachten activeert een cookie-aanvraag naar de browser van de betrokkene. Als de browser dit verzoek accepteert, gebruikt DoubleClick een cookie in het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. De definitie van cookies is hierboven uitgelegd. Het doel van de cookie is het optimaliseren en weergeven van advertenties. De cookie wordt onder meer gebruikt om gebruikersrelevante advertenties weer te geven en te plaatsen en om rapporten over advertentiecampagnes te maken of te verbeteren. Bovendien dient de cookie om meerdere weergave van dezelfde advertentie te vermijden.

DoubleClick gebruikt een cookie-ID die vereist is om het technische proces uit te voeren. De cookie-ID is bijvoorbeeld vereist om een advertentie in een browser weer te geven. DoubleClick kan ook de cookie-ID gebruiken om vast te leggen welke advertenties al in een browser zijn weergegeven om dubbel werk te voorkomen. Het is ook mogelijk voor DoubleClick om conversies bij te houden via de cookie-ID. Conversies worden bijvoorbeeld vastgelegd wanneer een gebruiker eerder een DoubleClick-advertentie is getoond en hij of zij vervolgens via dezelfde internetbrowser een aankoop doet op de website van de adverteerder.

Een cookie van DoubleClick bevat geen persoonlijke gegevens. Een DoubleClick-cookie kan echter extra campagne-IDs bevatten. Een campagne-ID wordt gebruikt om campagnes te identificeren waarmee de gebruiker al in contact is geweest.

Bij elke oproep naar een van de afzonderlijke paginas van deze website, die wordt beheerd door de controller en waarop een DoubleClick-component is geintegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch gevraagd door de betreffende DoubleClick-component om gegevens te verzenden met het doel van online adverteren en facturering van commissies naar Google. Tijdens deze technische procedure verwerft Google kennis van alle gegevens die Google kan gebruiken om provisieberekeningen te maken. Google kan onder meer begrijpen dat de betrokkene op bepaalde links op onze website heeft geklikt.

De betrokkene kan, zoals hierboven vermeld, het plaatsen van cookies via onze website op elk moment voorkomen door middel van een overeenkomstige aanpassing van de gebruikte webbrowser en zo het instellen van cookies permanent weigeren. Een dergelijke aanpassing aan de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Daarnaast kunnen cookies die al door Google worden gebruikt, op elk moment worden verwijderd via een webbrowser of andere softwareprogrammas.

Verdere informatie en de toepasselijke bepalingen inzake gegevensbescherming van DoubleClick kunnen worden opgehaald via DoubleClick door Google https://policies.google.com/.

15. Gegevensbeschermingsbepalingen met betrekking tot de toepassing en het gebruik van Google Translate

De controller heeft vertaalcomponenten van Google Translate op deze website geintegreerd. Het doel van het onderdeel is om onze online service te verbeteren door de betrokkene in staat te stellen om berichten in vreemde talen automatisch te vertalen op de website van de controller. De werkmaatschappij van Google Translate is Google LLC, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS. Google Translate is een online vertaaldienst van Google LLC waarmee gebruikers individuele woorden, teksten, een webpagina of delen daarvan automatisch in verschillende talen kunnen vertalen. De vertalingen zijn echter niet altijd correct en bevatten soms misleidende, valse of beledigende uitingen. We nemen geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of tijdigheid van vertalingen en zijn niet aansprakelijk voor geleden schade.

Bij elke oproep naar een van de afzonderlijke paginas van deze internetsite die wordt beheerd door de controller en waarop een vertaalcomponent is geintegreerd, worden gegevens verzonden naar Google Translate. Google Translate stelt cookies in op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene zoals hierboven beschreven. Bij elk bezoek aan de internetsite van de controller worden persoonlijke gegevens, waaronder het IP-adres van de internettoegang gebruikt door de betrokkene, naar Google verzonden naar servers in de Verenigde Staten van Amerika en daar opgeslagen. Google kan deze persoonlijke gegevens die via de technische procedure zijn verzameld, doorgeven aan andere Google-services en aan derden. Google ontvangt altijd informatie gedurende de hele duur van het verblijf op de website die de service heeft gebeld, wanneer deze werd gebeld, van welke site, met welk IP-adres en welke browser, en welke teksten door de betrokkene voor de vertaling zijn ingevoerd of opgehaald. Deze gegevens worden verwerkt op buitenlandse servers, meestal in de VS, en worden verzameld, opgeslagen, geanalyseerd en verwerkt door Google. Deze gegevens worden uitgewisseld tussen de verschillende Google-services en de activiteiten van de betrokkene worden bijgehouden met behulp van cookies, een browser-ID en het IP-adres. Als de betrokkene tegelijkertijd is aangemeld bij Google, worden de gegevens gekoppeld aan de gegevensgebruikers waarop Google zich aanmeldt en worden gebruikt, bijvoorbeeld voor promotionele doeleinden, ook op andere websites.

Bij gebruik van Google Vertalen op onze paginas gaat de betrokkene akkoord met het verzamelen, verwerken en gebruiken van automatisch verzamelde gegevens en de gegevens die door de betrokkene zelf zijn ingevoerd door Google, een van zijn agenten, diensten of derden volgens de Gebruiksvoorwaarden van Google en Privacybeleid. Als gegevens van de betreffende persoon niet naar Google mogen worden verzonden, mogen Google-services niet worden gebruikt.

De gebruiksvoorwaarden van Google Translate zijn beschikbaar op https://policies.google.com/terms. De gegevensbeschermingsbepalingen van Google Translate beschikbaar op https://policies.google.com/privacy bieden informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens door Google.

Meer informatie over Google Translate is beschikbaar op: http://translate.google.com/manager/website/.

16. Gegevensbeschermingsbepalingen betreffende de toepassing en het gebruik van Google Fonts

Op deze website heeft de controller externe lettertypen van Google Fonts geintegreerd. De exploitant van Google Fonts is Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS. Google Fonts is een service voor het online gebruiken van lettertypen voor gebruik op verschillende websites. De lettertypebestanden moeten worden gedownload naar het informatietechnologiesysteem van de betrokkene voordat ze kunnen worden weergegeven. Lettertypen die worden geleverd door de Google Fonts API worden automatisch gecomprimeerd voor een snellere download en eenmaal gedownload worden in de cache opgeslagen in de browser en opnieuw gebruikt door een andere webpagina die de Google Fonts API gebruikt.

Het doel van deze componenten is om het ontwerp van de website van de controller en de consistente presentatie van lettertypen op het gebruikersinformatietechnologiesysteem te verbeteren. De integratie van deze lettertypen gebeurt via een serveroproep, meestal een server van Google in de VS. Dit zorgt ervoor dat het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon de lettertypen downloadt.

Bij elk bezoek aan de internetsite van de controller waarop Google Fonts is geintegreerd, worden persoonlijke gegevens, waaronder het IP-adres van de internettoegang die door de betrokkene wordt gebruikt, naar Google verzonden naar servers in de Verenigde Staten van Amerika en daar opgeslagen. Telkens wanneer een enkele pagina van de controllerswebsite wordt aangeroepen waarop Google Fonts is geintegreerd, wordt een aanvraag voor servers van Google Fonts ingediend voor de actualiteit van de gebruikte lettertypen. Verzoeken worden één dag bewaard, gedownloade lettertypen worden maximaal één jaar opgeslagen in het systeem voor gebruikersinformatietechnologie. Hiertoe worden door Google cookies opgeslagen op het apparaat van de gebruiker, zoals hierboven beschreven, die het IP-adres, de toegangstijd en de browsergegevens van de betrokken persoon bevatten. Google kan deze persoonlijke gegevens die via de technische procedure zijn verzameld, doorgeven aan andere Google-services en aan derden.

Google ontvangt altijd informatie gedurende de hele duur van het verblijf op de website die de service heeft gebeld, wanneer deze werd gebeld, van welke site, met welk IP-adres en welke browser. Deze gegevens worden verwerkt op buitenlandse servers, meestal in de VS, en worden verzameld, opgeslagen, geanalyseerd en verwerkt door Google. Deze gegevens worden uitgewisseld tussen de verschillende Google-services en de activiteiten van de betrokkene worden bijgehouden met behulp van cookies, een browser-ID en het IP-adres. Als de betrokkene tegelijkertijd is aangemeld bij Google, worden de gegevens gekoppeld aan de gegevensgebruikers waarop Google zich aanmeldt en worden gebruikt, bijvoorbeeld voor promotionele doeleinden, ook op andere websites.

Als de browser of de instellingen van de gebruiker geen weblettertypen ondersteunen, wordt een lettertype gebruikt dat is geinstalleerd op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Weblettertypen kunnen worden uitgeschakeld door add-ons in de browser te blokkeren.

Meer informatie over Google Fonts is beschikbaar op: https://fonts.google.com/about# en bij https://developers.google.com/fonts/faq.

Gebruiksvoorwaarden van Google Fonts zijn beschikbaar op https://policies.google.com/terms. De gegevensbeschermingsbepalingen van Google Translate beschikbaar op https://policies.google.com/privacy bieden informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens door Google.

17. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van Facebook

Op deze website heeft de controller geintegreerde componenten van de onderneming Facebook. Facebook is een sociaal netwerk.

Een sociaal netwerk is een plaats voor sociale bijeenkomsten op internet, een online community, die gebruikers gewoonlijk in staat stelt om met elkaar te communiceren en in een virtuele ruimte te communiceren. Een sociaal netwerk kan dienen als een platform voor het uitwisselen van meningen en ervaringen, of de internetcommunity in staat stellen persoonlijke of bedrijfsgerelateerde informatie te verstrekken. Facebook biedt gebruikers van sociale netwerken de mogelijkheid om privé-profielen te maken, fotos te uploaden en te netwerken via vriendschapsverzoeken.

De werkmaatschappij van Facebook is Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Verenigde Staten. Als een persoon buiten de Verenigde Staten of Canada woont, is de controller Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

Bij elke oproep op een van de afzonderlijke paginas van deze internetwebsite, die wordt beheerd door de controller en waarin een Facebook-component (Facebook-invoegtoepassingen) is geintegreerd, is de webbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch gevraagd om de weergave van het bijbehorende Facebook-onderdeel van Facebook te downloaden via het Facebook-onderdeel. Een overzicht van alle Facebook Plug-ins is te vinden op https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Tijdens deze technische procedure wordt Facebook op de hoogte gebracht van welke specifieke subsite van onze website door de betrokkene werd bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd op Facebook is ingelogd, detecteert Facebook bij elke oproep op onze website door de betrokkene - en voor de gehele duur van zijn verblijf op onze website - welke specifieke subsite van ons internet. pagina werd bezocht door de betrokkene. Deze informatie wordt verzameld via het Facebook-onderdeel en gekoppeld aan het respectieve Facebook-account van de betrokkene. Als de betrokkene op een van de Facebook-knoppen klikt die in onze website zijn geintegreerd, bijvoorbeeld de "Vind ik leuk" -knop, of als de betrokkene een opmerking indient, dan stemt Facebook deze informatie overeen met de persoonlijke Facebook-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat deze de persoonlijke gegevens op.

Facebook ontvangt via het Facebook-onderdeel altijd informatie over een bezoek aan onze website door de betrokkene, telkens wanneer de betrokkene tegelijkertijd op Facebook is ingelogd tijdens het oproepen van onze website. Dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op de Facebook-component klikt of niet. Als een dergelijke overdracht van informatie naar Facebook niet wenselijk is voor de betrokkene, kan hij of zij dit voorkomen door zich af te melden bij zijn Facebook-account voordat een oproep naar onze website wordt gedaan.

De richtlijn voor gegevensbescherming, gepubliceerd door Facebook, is beschikbaar op https://facebook.com/about/privacy/ en biedt informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens door Facebook. Daarnaast wordt hier uitgelegd welke instellingsopties Facebook biedt om de privacy van de betrokkene te beschermen. Daarnaast zijn er verschillende configuratie-opties beschikbaar om de gegevensoverdracht naar Facebook te elimineren. Deze toepassingen kunnen door de betrokkene worden gebruikt om een gegevensoverdracht naar Facebook te elimineren.

18. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van YouTube

Op deze website heeft de controller componenten van YouTube geintegreerd. YouTube is een internetvideoportaal waarmee video-uitgevers videoclips en andere gebruikers gratis kunnen instellen, waardoor ze ook gratis kunnen worden bekeken en becommentarieerd. Met YouTube kun je allerlei soorten videos publiceren, zodat je zowel via het internetportaal toegang hebt tot zowel volledige films en tv-uitzendingen als muziekvideos, trailers en videos die door gebruikers zijn gemaakt.

De exploitant van YouTube is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VERENIGDE STATEN. De YouTube, LLC is een dochteronderneming van Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VERENIGDE STATEN.

Bij elke oproep naar een van de afzonderlijke paginas van deze internetsite, die wordt beheerd door de controller en waarop een YouTube-component (YouTube-video) is geintegreerd, wordt de internetbrowser in het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch gevraagd om een weergave van het bijbehorende YouTube-onderdeel te downloaden. Meer informatie over YouTube is te vinden onder https://www.youtube.com/yt/about/. In de loop van deze technische procedure krijgen YouTube en Google kennis van welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene werd bezocht.

Als de betrokkene op YouTube is ingelogd, herkent YouTube bij elke oproep naar een subpagina met een YouTube-video, welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene is bezocht. Deze informatie wordt verzameld door YouTube en Google en toegewezen aan het betreffende YouTube-account van de betrokkene.

YouTube en Google ontvangen via het YouTube-onderdeel informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht, als de betrokkene op het moment van de oproep naar onze website op YouTube is ingelogd; dit gebeurt ongeacht of de persoon op een YouTube-video klikt of niet. Als een dergelijke overdracht van deze informatie naar YouTube en Google niet wenselijk is voor de betrokkene, kan de levering worden voorkomen als de betrokkene zich afmeldt van zijn eigen YouTube-account voordat een oproep naar onze website wordt gedaan.

YouTubes bepalingen voor gegevensbescherming beschikbaar op https://policies.google.com/privacy bieden informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens door YouTube en Google.

19. Betaalmethode: bepalingen betreffende gegevensbescherming over het gebruik van PayPal als betalingsverwerker

Op deze website heeft de controller componenten van PayPal geintegreerd. PayPal is een online betalingsdienstaanbieder. Betalingen worden verwerkt via zogenaamde PayPal-rekeningen, die virtuele privé- of zakelijke accounts vertegenwoordigen. PayPal kan ook virtuele betalingen verwerken via creditcards wanneer een gebruiker geen PayPal-account heeft. Een PayPal-rekening wordt beheerd via een e-mailadres, daarom zijn er geen klassieke accountnummers. PayPal maakt het mogelijk om online betalingen naar derden te activeren of om betalingen te ontvangen. PayPal accepteert ook de functies van trustee en biedt kopersbeschermingsservices.

De Europese werkmaatschappij van PayPal is PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxembourg.

Als de betrokkene tijdens het bestelproces kiest voor PayPal als donatieoptie, verzenden we de gegevens van de betrokkene automatisch naar PayPal. Door deze betalingsoptie te selecteren, gaat de betrokkene akkoord met de overdracht van persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de verwerking van betalingen.

De persoonlijke gegevens die aan PayPal worden doorgegeven, zijn meestal voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer of andere gegevens die nodig zijn voor de verwerking van betalingen.

De overdracht van de gegevens is gericht op betalingsverwerking en fraudepreventie. De controller zal persoonlijke gegevens overdragen aan PayPal, in het bijzonder als een legitiem belang bij de verzending wordt gegeven. De persoonlijke gegevens die tussen PayPal en de controller worden uitgewisseld, worden door PayPal aan economische kredietbureaus doorgegeven. Deze verzending is bedoeld voor identiteits- en kredietwaardigheidscontroles.

PayPal zal, indien nodig, persoonlijke gegevens doorgeven aan gelieerde ondernemingen en serviceproviders of onderaannemers, voor zover dit noodzakelijk is om te voldoen aan contractuele verplichtingen of om gegevens te verwerken die in de bestelling moeten worden verwerkt.

De betrokkene heeft op elk moment de mogelijkheid om de toestemming voor de verwerking van persoonlijke gegevens van PayPal in te trekken. Een intrekking heeft geen effect op persoonsgegevens die moeten worden verwerkt, gebruikt of verzonden in overeenstemming met (contractuele) betalingsverwerking.

De van toepassing zijnde gegevensbeschermingsbepalingen van PayPal kunnen worden teruggevonden op https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full

20. Rechtsgrondslag voor de verwerking

artikel 6, lid 1. a een GDPR dient als de wettelijke basis voor verwerkingsoperaties waarvoor we toestemming voor een specifiek verwerkingsdoel verkrijgen. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is, zoals het geval is, bijvoorbeeld wanneer verwerkingen nodig zijn voor de levering van goederen of om een andere dienst te verlenen, is de verwerking op basis van artikel 6, lid 1. b GDPR. Hetzelfde geldt voor dergelijke verwerkingshandelingen die nodig zijn voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen, bijvoorbeeld in geval van onderzoeken met betrekking tot onze producten of diensten. Is ons bedrijf onderworpen aan een wettelijke verplichting waardoor verwerking van persoonlijke gegevens vereist is, zoals voor het voldoen aan belastingverplichtingen, de verwerking is gebaseerd op artikel 6, lid 1. c GDPR. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker gewond zou zijn geraakt in ons bedrijf en zijn naam, leeftijd, ziekteverzekeringsgegevens of andere essentiële informatie zouden moeten worden doorgegeven aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij. Dan zou de verwerking gebaseerd zijn op artikel 6, lid 1. d GDPR. Ten slotte zouden de verwerkingshandelingen gebaseerd kunnen zijn op artikel 6, lid 1. f GDPR. Deze rechtsgrondslag wordt gebruikt voor verwerkingen die niet onder een van de bovenvermelde rechtsgronden vallen, indien verwerking noodzakelijk is voor de legitieme belangen die door ons bedrijf of door een derde worden nagestreefd, tenzij deze belangen door de belangen worden geschonden. of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die bescherming van persoonsgegevens vereisen. Dergelijke verwerkingen zijn met name toegestaan omdat ze specifiek zijn genoemd door de Europese wetgever. Hij was van mening dat een legitiem belang kan worden verondersteld als de betrokkene een cliënt van de controller is (overweging 47, zin 2 AVPR).

21. Periode waarvoor de persoonlijke gegevens worden opgeslagen

De criteria die worden gebruikt om de periode van opslag van persoonlijke gegevens te bepalen, is de respectieve wettelijke bewaarperiode. Na het verstrijken van die periode worden de bijbehorende gegevens routinematig verwijderd, zolang dit niet langer nodig is voor de uitvoering van het contract of het aangaan van een contract.

22. Verstrekking van persoonsgegevens als wettelijk of contractueel vereiste; Vereiste noodzakelijk om een contract aan te gaan; Verplichting van de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van het niet verstrekken van dergelijke gegevens

We verduidelijken dat het verstrekken van persoonsgegevens gedeeltelijk wettelijk vereist is (bijvoorbeeld belastingvoorschriften) of ook kan voortvloeien uit contractuele bepalingen (bijvoorbeeld informatie over de contractpartner). Soms kan het nodig zijn om een contract af te sluiten dat de betrokkene ons persoonlijke gegevens verstrekt, die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht om ons persoonlijke gegevens te verstrekken wanneer ons bedrijf een contract met hem of haar ondertekent. Het niet verstrekken van de persoonsgegevens zou tot gevolg hebben dat het contract met de betrokkene niet kon worden gesloten. Voordat persoonsgegevens door de betrokkene worden verstrekt, moet de betrokkene contact opnemen met een werknemer. De werknemer verduidelijkt aan de betrokkene of het verstrekken van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel vereist is of noodzakelijk is voor het sluiten van het contract, of er een verplichting is om de persoonlijke gegevens te verstrekken en de gevolgen van niet-verstrekking van het persoonlijke gegevens.

23. Beëindiging van uw contract

Iedereen op onze website kan op elk moment naar eigen goeddunken zijn registratie verwijderen. Alle persoonlijke gegevens worden verwijderd wanneer de registratie wordt geannuleerd. Na verwijdering kunnen we de gegevens niet herstellen.


Attentie! Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat je de beste ervaring op onze website krijgt. Leer meer.
Hier heb je de mogelijkheid om cookies te accepteren of te weigeren en op elk moment kun je het gebruik van website-cookies in je browserinstellingen uitschakelen.


Selecteer of Spelletjes4u.nl cookies op je apparaat mag opslaan:

Selecteer of Spelletjes4u.nl je persoonlijke data kan gebruiken en opslaan. Je persoonlijke data zal ONDER GEEN ENKELE VOORWAARDE worden doorgegeven aan derde partijen.